ORE-DRAGET

FÖR SAMOJEDHUND!

 

solen-skiner-pa-spann.jpg

OREDRAGET – Nordiskt mästerskap för
Samojedhund, DP20+, DP10 och DP60


Plats: Ore fritidsby i Furudal.

Pulkastil, slädhundstil 4- och 6-spann.
Meriteringstillfälle DP20+.
Linkörning.


DP10 anordnas torsdag, lördag och söndag (9, 11 och 12 februari 2017)
DP10 startar på lördagen och söndagen efter sista ekipaget i DP20+ startat.
DP60 anordnas tisdag-onsdag (14-15 februari). OBS! På tisdagen den 14 februari 2017 kommer DP60 köras i mörker.


Startavgifter i SEK*
Oredraget inkl. DP20+       600:-
Linkörning                        450:-
DP10                               300/tillfälle
DP60                               700:-


Anmälningar till: Linda Almquist på mail: snotrollens@gmail.com
Sista anmälnings- och betalningsdag: 27 januari 2017. Efteranmälan kostar 100
SEK extra och görs senast 3 februari 2017. Fler DP10 kan efteranmälas
fram till en dag innan start utan efteranmälningskostnad. Betalning sker till

SPHK samojeds PG: 23 83 54-5. Ange namn och vilken tävling/DP som
avses.


Tävlingarna körs enligt IFSS-regler och de nationella tilläggsreglerna. För
dragproven (DP) gäller SPHK:s meriteringsregler. Tävlingslicens, grönt
kort och medlemskap är ett måste för att få starta. Samtliga hundar ska vara
chipmärkta.


Utlandsägd hund: Kopia på registreringsbevis mailas in tillsammans med
anmälan. Om någon förändring i spannet sker löses detta på plats.
* OBS 2 styck spannöversikter skall medtagas till sekretariatet på plats
och dessa skall vara dataskrivna.

 

Tävlings- och meriteringsregler:

På grund av den brukliga banans karaktär med några mycket snäva svängar tillåts av säkerhetsskäl mittsång ej i 6-spanns klassen. I Nordisk stil tillåts mittstång som brukligt, stången skall vara inklädd och försedd med skydd i främre del som undviker skada på hund.

  

Ålder på förare gällande i Furudal på samojedernas mästerskap och meritering.

För ålder på förare se regelverk
IFSS. + nationella tilläggs regler.

Ore-draget körs endast i senior klass.

Förare som är under 18 år anmäls av målsman.

Vid meritering gäller minsta ålder på förare 19år vilket är ett direktiv från SPHK C som vi kommer hålla oss till oavsett nordisk eller slädhundsstil.