ORE-DRAGET

FÖR SAMOJEDHUND!

 

solen-skiner-pa-spann.jpg

OREDRAGET – Nordiskt mästerskap för
Samojedhund, DP20+, DP10 och DP60


Plats: Ore fritidsby i Furudal.

Pulkastil, slädhundstil 4- och 6-spann.
Meriteringstillfälle DP20+.Oredraget, DP20+ 10-11/2
DP10 anordnas lördag och söndag (10/2 och 11/2) och startar efter sista ekipaget i DP20+ startat.
DP60 anordnas måndag-tisdag (12-13/2). OBS! DP60 kommer köras i mörker.


Startavgifter i SEK*
Oredraget inkl. DP20+       630:-
Linkörning/motionsklass    480:-
DP10                               330/tillfälle
DP60                               730:-


Anmälningar till: Linda Almquist på mail: snotrollens@gmail.com
Sista anmälnings- och betalningsdag: 18 januari 2018. Efteranmälan kostar 100
SEK extra och görs senast  februari 2018. Fler DP10 kan efteranmälas
fram till en dag innan start utan efteranmälningskostnad (OBS ett DP10/hund måste anmälas i förväg).
Betalning sker till

Betalning sker till SPHK samojeds PG: 23 83 54-5. Ange namn och vilken tävling/DP som
avses.

OBS! Alla meriteringslappar skall vara dataskrivna och lämnas i två exemplar inför DP10, DP20 & DP60. Korrekt meriteringslapp måste lämnas annars får man inte starta. Så kolla noga registeringsnummer blir rätt- var noga med att en har S och andra SE i sitt registeringsnummer.


Tävlingarna körs enligt IFSS-regler och de nationella tilläggsreglerna. För
dragproven (DP) gäller SPHK:s meriteringsregler. Tävlingslicens, grönt
kort och medlemskap är ett måste för att få starta. Samtliga hundar ska vara
chipmärkta.


Utlandsägd hund: Kopia på registreringsbevis mailas in tillsammans med
anmälan. Om någon förändring i spannet sker löses detta på plats.

Ni som har vandringspriser till dragtävlingarna, kom ihåg att ta med dessa!

 

Tävlings- och meriteringsregler:

På grund av den brukliga banans karaktär med några mycket snäva svängar tillåts av säkerhetsskäl mittsång ej i 6-spanns klassen. I Nordisk stil tillåts mittstång som brukligt, stången skall vara inklädd och försedd med skydd i främre del som undviker skada på hund.

  

Ålder på förare gällande i Furudal på samojedernas mästerskap och meritering.

För ålder på förare se regelverk
IFSS. + nationella tilläggs regler.

Ore-draget körs endast i senior klass.

Förare som är under 18 år anmäls av målsman.

Vid meritering gäller minsta ålder på förare 19år vilket är ett direktiv från SPHK C som vi kommer hålla oss till oavsett nordisk eller slädhundsstil.