KALLELSE!

SPHK´s rasklubb för Samojed kallar till årsmöte.

 

Mer info kommer i höst/vinter

 

Plats: Furudal

Datum: 11/2 2017

Tid: kl 16.00

På dagordningen: ordinarie årsmöteshandlingar.

Motioner ska skriftligen och underskrivna vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 10
januari 2017. Sekreterare: Emma Månsson, lillfjällvägen 4c, 83172 Östersund

 

 

Uppfödarmöte

Plats: Rådhusets samlingslokal.

När: 10/2 2017


Skicka gärna in ämnen och frågor som bör avhandlas under detta möte till
Camilla Nysröm, [javascript protected email address]