KALLELSE!

SPHK´s rasklubb för Samojed kallar till årsmöte.

 

Plats: Furudal, Rådhusets samlingslokal (samma lokal som tidigare år).

Datum: 10/2 2018

Tid: kl 16.00

På dagordningen: ordinarie årsmöteshandlingar.

Motioner ska skriftligen och underskrivna vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 
10/1 2018. Sekreterare: Emma Månsson, Lillfjällvägen 4c, 83172 Östersund

 

 

Uppfödarmöte

Plats: Rådhusets samlingslokal.

När: Måndag 12/2 2018 kl. 12:00


Skicka gärna in ämnen och frågor som bör avhandlas under detta möte till
Camilla Nysröm, ordforande.sam@sphk.se